Kaptajn Grøn støtter…

Som medlem hos Kaptajn Grøn er du hver måned direkte med til at hjælpe de nøje udvalgte organisationer vi støtter. 5 % af din månedlige medlemsbetaling går ubeskåret til, og fordeles ligeligt blandt, nedenstående organisationer der hver især kæmper for at gøre verden til et bedre sted at leve for vores børn nu og i generationer fremover. Det er her det hele giver mening…

Hver dag er der børn i Danmark, som har ondt i hjertet, fordi…

…de bliver svigtet, slået eller misbrugt af de mennesker, som de elsker mest. Der er også børn, som har hårdt brug for hjælp af myndighederne, men som ikke får den støtte, de har krav på. Børns Vilkår kæmper for at stoppe den svigt, som tusindvis af børn i Danmark er udsat for, og som kan mærke dem for livet.

”Jeg vil rigtig gerne sige tak for alt det, I har gjort for mig. Jeg er en pige, der fylder 15 her om et par dage. Jeg levede i 8 år med mobning, sårede følelser og en ødelagt barndom. Jeg fik en depression, gjorde selvskade og ønskede nogle gange bare at dø. Men flere gange har I givet mig de råd, der fik mig videre, og hjulpet med alt det, jeg syntes var svært. I hjalp, da jeg faldt. Kærlig hilsen Emma”

I 2019 modtog BørneTelefonen hos Børns Vilkår mere end 220.000 henvendelser fra børn og unge, der lige som Emma havde brug for hjælp og støtte til en svær livssituation. Desværre kunne de kun nå at besvare ca. 81.000 af henvendelserne på grund af manglende ressourcer.

Kaptajn Grøn’s støtte til Børns Vilkår går til at flere børn som Emma kan komme igennem til BørneTelefonen. Ét besvaret opkald kan gøre en verden til forskel for et udsat barn.

Besøg Børns Vilkår.

Den danske natur er under pres. Der mangler levesteder…

…til alle de mange sjældne dyr og planter, der lever i vores natur. Mere end 2000 arter er i fare for at forsvinde. Vi kan ikke få det tabte tilbage, men vi har en pligt til at passe på den natur vi har, og i fællesskab arbejde på at vende udviklingen.

Den Danske Naturfond er en uafhængig, nonprofit privat fond der køber, beskytter og genopretter vild natur i hele Danmark. Fondens projekter skaber bedre biologisk sammenhæng i skovene og det åbne landskab og en natur, der udvikler sig på egne præmisser.

For hver 12 kroner doneret fra Kaptajn Grøn, kan Den Danske Naturfond købe 1 m² sårbar dansk natur. Alle bidrag går 100 % ubeskåret til opkøb af værdifulde danske naturområder, hvor der er brug for beskyttelse, naturgenopretning eller -pleje, og alle har fri adgang til fondens naturarealer – i dag og om 100 år.

Besøg Den Danske Naturfond.

Alt for mange børn har for lidt voksenkontakt…

…og dermed mangel på rollemodeller og fortrolige i deres liv. Det kan f.eks. skyldes skilsmisse, dødsfald, sygdom eller svære handicaps i den nærmeste familie. Et begrænset voksennetværk eller mangel på tætte voksenrelationer i et barns liv, kan påvirke barnets trivsel og føre til ensomhed og lavt selvværd.

Derfor har Børns Voksenvenner siden 1990 skabt flere tusinde venskaber mellem sårbare børn og frivillige, ressourcestærke voksne ud fra en vision om at gøre en positiv langvarig forskel for børn og unge med spinkle voksennetværk. Med høj faglighed, grundig screenings- og matchproces og etiske retningslinjer er de med til at sikre rammerne for gode, stærke og langvarige venskaber der gør en livsvarig positiv forskel.

Matthias (15) om voksenvennen, Fredrik: “I starten havde jeg egentlig bare tænkt ham som en, jeg kunne besøge en gang om ugen for at komme lidt væk hjemmefra, men han er jo nærmest blevet som en slags storebror for mig, og han er en af mine bedste venner nu. Han kan altid se på mig, hvis der er noget galt, og han er god til at spørge ind, hvis der er noget. Han er der bare altid. Selvom jeg ikke tænker over det, så er han der.”

Børns Voksenvenner skaber venskaber der gør en forskel for livet.

Besøg Børns Voksenvenner.