Betingelser

Kaptajn Grøn ønsker sig ansvarlige og bevidste medlemmer, og som ejer af virksomheden vil jeg naturligvis opfordre dig til at sætte dig godt ind i vores betingelser når du opretter dit medlemskab og dermed får adgang til vores udvalg af kvalitetslegetøj.

Herunder er beskrevet alle de forhold der gør sig gældende for den aftale der udgør dit medlemskab hos Kaptajn Grøn. Der skal være klare linjer og styr på tingene, så vi ikke misforstår hinanden, og skulle der alligevel opstå tvivl om noget, så tøv ikke med at kontakte mig på mail eller telefon.

Når det er sagt, så håber jeg ærligt talt at den her side med regler og formalia bliver den klart mindst besøgte side. For det må betyde at du er tilfreds med dit medlemskab og at børnene er glade for legetøjet. Alle vinder!

Mange glade hilsner fra Jesper Asbirk, ejer af Kaptajn Grøn.

Generelle betingelser

Kaptajn Grøn
CVR: 41039574
Lokesvej 8
2635 Ishøj
Mail: info@kaptajngroen.dk
Tlf.: 44 11 75 58

Oprettelse af medlemskab

Når du opretter dit medlemskab hos Kaptajn Grøn og bestiller dit første sæt legetøj i shoppen, godkender du vores betingelser. Alle vilkår og betingelser for medlemskabet er beskrevet og accepteres på dansk og er underlagt dansk ret.

Du modtager en kvittering på din oprettelse og din første bestilling via e-mail, og så du modtager du også information og vejledning om dit login til din personlige profil på vores hjemmeside, hvor du selv kan administrere dit medlemskab efterfølgende.

Priser og betaling

Du kan betale med automatisk kortbetaling (Dankort/VISA/Mastercard), og medlemskabet vil automatisk løbende blive fornyet og betalt én gang om måneden efterfølgende. Ved oprettelse af medlemskab bliver der reserveret 1 kr. på dit kort. Dette sker automatisk for at kontrollere at dit kort fungerer. 1-kronen vil aldrig blive hævet, og reservationen forsvinder igen.

Du betaler for dit medlemskab forud hver måned. Ved en eventuel opsigelse slutter betalingen ved udløbet af den senest betalte medlems-periode. Vær dog opmærksom på at medlemskabet og betalingen først afsluttes når legetøjet er modtaget retur hos Kaptajn Grøn.

Alle angivne priser er inklusiv moms. Kaptajn Grøn forbeholder sig retten til at korrigere tydelige fejl i priser og rabatter som følge af trykfejl.

Binding

Der er ingen binding. Du kan når som helst du ønsker det opsige dit medlemskab til udgangen af den indeværende medlemskabs-periode og levere dit legetøj retur.

Vær dog opmærksom på at medlemskabet først bliver betragtet som afsluttet, når legetøjet er returneret til Kaptajn Grøn. Det vil sige at hvis ikke du har returneret legetøjet ved udgangen af måneden vil du blive opkrævet betaling for endnu en måneds medlemskab, selvom du skriftligt har opsagt dit medlemskab.

Gavekort

Et gavekort købt hos Kaptajn Grøn er elektronisk, og bliver leveret pr. mail i PDF-format til køberen. Det indeholder en unik rabatkode, der skal indtastes ved gavekort-modtagerens oprettelse af medlemskab, og hvis pålydende værdi svarer til et specifikt antal måneders medlemskab med det lille medlemskab (1 sæt legetøj). 

Gavekort er gyldigt i 12 måneder fra købs-dato.  og kan kun benyttes til det lille medlemskab (1 sæt legetøj).

Gavekortmodtagerens medlemskab er at betragte som et almindeligt medlemskab. Således skal betalings-oplysninger registreres ved oprettelse, og medlemskabet skal aktivt opsiges (og legetøjet returneres) når gavekortet udløber, hvis ikke der ønskes at betale for yderligere medlemsperioder. 

Hvis gavekortet er indløst, men medlemskabet ønskes opsagt før tid, refunderes restbeløbet ikke. Eksempel: Et gavekort der svarer til 3 måneders medlemskab indløses, men opsiges efter 2 måneder, medfører IKKE refusion af et beløb svarende til 1 måneds medlemskab. 

Levering af legetøjet

Kaptajn Grøn sørger for personlig levering og helt til døren. Dette inkluderer både levering ved opstart, afhentning og levering i forbindelse med bytte af legetøj samt afhentning hvis du ønsker at afslutte dit medlemskab. Vi garanterer levering inden for 3 dage. Ofte vil vi dog levere enten samme eller efterfølgende dag. 

Når du bestiller dit legetøj kan du angive om/hvor vi må stille legetøjet hvis ikke du er hjemme når vi ankommer. Hvis intet er angivet og vi forgæves har forsøgt at levere dit legetøj, vil vi kontakte dig for at lave en aftale om levering af legetøjet. 

Ønsker du selv at hente dit legetøj, kan dette gøres efter aftale hos Kaptajn Grøn, Lokesvej 8, 2635 Ishøj.

Leveringsbegrænsninger

Som helt ny virksomhed har Kaptajn Grøn valgt at begrænse området for levering til at omfatte Storkøbenhavn samt enkelte forstæder (se mere her). Er du bosiddende uden for dette område kan du naturligvis stadig være medlem, men kun via click’n collect, eller ved at registrere en leveringsadresse inden for den geografiske begrænsning.

Fortrydelsesret

Som almindelig forbruger har du 14 dages fortrydelsesret efter tegning af medlemskabet. Hvis du ønsker at fortryde oprettelsen af dit medlemskab skal du skrive en mail til Kaptajn Grøn på adressen: info@kaptajngroen.dk. Husk at angive tydeligt at det drejer sig om fortrydelse. Du vil herefter få dine penge tilbage uden forsinkelse via samme betalingsmiddel som du benyttede ved oprettelse.

Vær dog opmærksom på, at hvis du allerede har modtaget legetøjet, vil du først få dine penge tilbage når legetøjet er returneret til Kaptajn Grøn. Således tilbageholdes tilbagebetalingen indtil vi har modtaget legetøjet.

Eventuelle yderligere udgifter i forbindelse med returneringen af legetøjet skal du selv betale, og vær også opmærksom på, at du bærer risikoen for legetøjet fra levering til returnering.

Når du har legetøjet

Legetøjet er Kaptajn Grøn’s ejendom, og du har som medlem kun brugsret til legetøjet og må derfor naturligvis ikke sælge, pantsætte eller på anden måde råde over det.

Du bærer med dit medlemskab risikoen for legetøjet fra levering til det er returneret og modtaget hos Kaptajn Grøn. Det vil sige, at hvis legetøjet går i stykker eller bortkommer, er du forpligtet til straks at informere Kaptajn Grøn om dette skriftligt på adressen: info@kaptajngroen.dk. Se evt. også afsnittet senere om mislighold og hæftelse.

Opbevaring af legetøjet

Al legetøj skal (med mindre andet er angivet i fact-sheet’et) opbevares indendørs, tørt og frostfrit når det ikke er i brug. Det er naturligvis tilladt at bruge legetøjet udendørs på terrassen, i legehuset, på græsset, i sandkassen eller hvor børnene ellers ønsker at bruge det. Dette anbefales dog som udgangspunkt ikke, da legetøjet fortrinsvis (med mindre andet er nævnt) er til indendørs brug og fordi vind og vejr ofte er med til at nedslide legetøjet hurtigere end normalt. I yderste konsekvens kan dette betragtes som mislighold af legetøjet, fordi standen af legetøjet er væsentligt forringet i forhold til hvor længe du har haft det i din besiddelse (se afsnittet om mislighold og hæftelse).

Vær i øvrigt opmærksom på at opbevaringskassen der følger med legetøjet (enkelte sæt undtaget) også er Kaptajn Grøn’s ejendom, ikke er i imprægneret træ og er underlagt samme retningslinjer som selve legetøjet.

Vedligehold og reparation af legetøjet

Som medlem er du berettiget til at vedligeholde og reparere det af Kaptajn Grøn’s legetøj du har i din besiddelse. Det betyder at du gerne må rengøre og foretage (eller for egen regning lade foretage) reparationer på legetøjet hvis det er nødvendigt for at legetøjet er brugbart eller det kan forlænge dets levetid.

Dog må du ikke ændre eller omdanne legetøjet ved f.eks. at lime klodser sammen, skrue togskinner fast, tegne/male på det, male mooncar’en en anden farve eller lignende. Er du i tvivl om hvordan du bedst vedligeholder legetøjet eller hvad du må eller ikke må reparere, så kontakt os endelig.

Husdyr og legetøjet

Husdyr er naturligvis ikke en hindring for dit medlemskab hos Kaptajn Grøn. Vær dog opmærksom på at særligt hunde og katte kan vise stor ”kærlighed” for nogen typer legetøj som f.eks. bObles Tumlelegetøj. Da legetøjet (og medlemskabet) er tiltænkt børnene, vil tydelige kradse- eller bidemærker fra husdyr bliver betragtet som mislighold af legetøjet (se afsnittet ”mislighold og hæftelse”), og en passende kompensation vil blive opkrævet som følge.

Opsigelse af medlemskab

Opsigelse af dit medlemskab skal ske skriftligt til Kaptajn Grøn pr. mail på adressen: info@kaptajngroen.dk. Vær dog opmærksom på at medlemskabet først bliver betragtet som afsluttet, når legetøjet er returneret til Kaptajn Grøn. Vi sender dig en bekræftelse som afslutning af medlemskabet når vi har modtaget legetøjet.

Manglende betaling kan ikke erstatte en skriftlig opsigelse, og vil blive behandlet som overskridelse af betalingsfristen med deraf følgende procedurer.

Returnering

Når du selv returnerer legetøj (enten i forbindelse med et bytte eller ved opsigelse af medlemskab), skal det ske til:

Kaptajn Grøn
Lokesvej 8
2635 Ishøj

Du er velkommen til selv at aflevere det (efter aftale) eller sende det til adressen. Vi modtager ikke forsendelser uden omdeling eller sendt pr. efterkrav.

Som udgangspunkt ønsker vi ikke at sælge vores legetøj, men enkelte undtagelser kan gøres. Hvis du ønsker at købe det legetøj du har i forbindelse med dit medlemskab, kan du rette henvendelse til: info@kaptajngroen.dk.

Vurdering af legetøjets stand efter returnering

Kaptajn Grøn’s legetøj er til for at blive leget med, brugt og slidt, og det er vores ønske at det bliver ”brugt op” inden det sendes på legetøjs-pension. Derfor forventer vi at man også kan se på legetøjet at det er blevet brugt i den periode du har lånt det.

Det er dog også vigtigt at pointere, at legetøjet er Kaptajn Grøn’s ejendom, og derfor skal du selvfølgelig passe på det når det er i din varetægt.

Når vi modtager legetøjet retur fra en låneperiode, vil vi undersøge legetøjets tilstand og vurdere, om det slid der er tilført det siden låneperiodens start tilsvarer låneperiodens længde. Det betyder, at du kan forvente at blive opkrævet en kompensation hvis du f.eks. afleverer en BRIO togbane, hvor 1/3-del af skinnerne enten mangler eller er knækkede efter en låneperiode på kun 30 dage. Omvendt vil samme tilstand blive vurderet væsentligt mildere, hvis låneperioden er 15 måneder.

Det er alene Kaptajn Grøn’s vurdering af legetøjets stand der er gældende. Hvis vi vurderer at legetøjet er misligholdt i en grad der kræver kompensation, vil du få dette at vide inden for 5 hverdage efter returnering af legetøjet.

Mislighold og hæftelse

Hvis det (fra Kaptajn Grøn’s side) vurderes at legetøjet er misligholdt og/eller at dele af legetøjet mangler eller er gået i stykker så det ikke kan repareres, vil du blive opkrævet en kompensation. Kompensationens størrelse beregnes ud fra legetøjets samlede brugtvare-værdi (typisk i intervallet 1.000-1.500 kr.) som beskrevet i det fact-sheet der hører til hvert sæt legetøj. I nævnte fact-sheet (der også kan downloades via dit medlemslogin) findes også en præcis beskrivelse af sættets sammensætning og de enkelte deles værdi i % af den samlede værdi.

Eksempel: Du returnerer et sæt bObles Tumlelegetøj, hvor Krokodille-figuren uheldigvis er tygget i stykker af din hund, så reparation ikke er mulig. Sættets brugtvare-værdi er ved låneperiodens start sat til 1.400 kr., og Krokodillens værdi udgør ifølge sættets fact-sheet 20 % af dette. Du vil således blive opkrævet en kompensation på 280 kr. (20 % x 1.400 kr.)

Forsinket eller manglende betaling

Ved forsinket betaling af den månedlige faste opkrævning (eller andre skyldige beløb), betales rente i henhold til renteloven. Ved overskridelse af betalingsfristen opkræves i øvrigt et gebyr på 100 kr., som vil blive opkrævet i forbindelse med en betalingspåmindelse.

Ophævelse af medlemskab

Kaptajn Grøn kan til enhver tid vælge at ophæve dit medlemskab med øjeblikkelig virkning hvis det vurderes at forpligtelserne i medlemskabet er væsentligt misligholdt, hvilket indebærer:

  • Udebleven betaling i mere end 10 dage fra betalingsforfald.
  • Manglende eller delvis returnering af legetøj uden forudgående advisering om fejl eller mangler.
  • Groft mislighold af legetøjet.
  • Gennemført eller forsøgt salg eller pantsættelse af legetøjet.

Hvis situationen er mulig at genoprette, kan Kaptajn Grøn give 14 dage til at udbedre handlinger der strider mod forpligtelserne i medlemskabet.

Ved ophævelse af medlemskabet er du stadig forpligtet til at betale forfaldne pengekrav, eventuelle rykkere og renter. Du er også forpligtet til at betale for eventuelt misligholdt eller bortkommet legetøj som beskrevet i afsnittet om mislighold og hæftelse.

Force Majeure

I tilfælde af ekstraordinære hændelser som ingen har kontrol over eller indflydelse på, og som ikke kan forudsiges (force majeure), er Kaptajn Grøn ikke ansvarlig for at opretholde sine forpligtelser beskrevet i disse betingelser. 

Ændringer i Handels- og leveringsbetingelser

Kaptajn Grøn forbeholder sig retten til at udføre ændringer i disse handels- og leveringsbetingelser løbende. Du får selvfølgelig skriftlig besked i god tid, hvis betingelserne for dit medlemskab ændrer sig væsentligt, så du kan tage stilling til dit fortsatte medlemskab. Mindre rettelser og præciseringer i betingelserne vil ikke blive adviseret, og du bør derfor holde dig opdateret på denne side.

Persondatapolitik

Her kan du læse om hvordan Kaptajn Grøn bruger og beskytter de oplysninger du giver til os, og som vi indsamler, når du benytter dette website. Kaptajn Grøn er forpligtet til at sikre, at dit privatliv er beskyttet. Hvis vi spørger efter information, som kan identificere dig når du bruger vores websted, så kan du være sikker på, at denne information kun vil blive brugt i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring.

Denne politik kan ændres løbende ved opdatering af denne side. Derfor skal du huske at holde dig opdateret på siden for at sikre, at du kan acceptere eventuelle ændringer.

I forbindelse med oprettelse af medlemskab hos Kaptajn Grøn indsamler vi informationer for at kunne gennemføre handlen. Når du undervejs i processen godkender vores handels- og leveringsbetingelser, accepterer du samtidig denne erklæring.  Som udgangspunkt indsamler vi følgende information:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail-adresse
    •  

Ovennævnte oplysninger benyttes også i vores bogførings-system, E-conomic. Kort- og betalings-oplysninger indsamles via vores samarbejdspartner, PensoPay, der sikrer dig en sikker betaling. Betalings-oplysninger opbevares ikke hos Kaptajn Grøn, men hos PensoPay på vores vegne.

Herefter kan Kaptajn Grøn indsamle yderligere information som f.eks. hvordan du benytter vores websted (læs mere om cookies herunder), eller præferencer og interesser i forbindelse med kundeundersøgelser eller kontakt via kundeservice eller de sociale medier.

Indsamling af oplysninger sker for at kunne administrere dit medlemskab, og så naturligvis også for at forbedre vores produkt, tilpasse vores websted og i sidste ende give dig den bedst mulige service. Personoplysningerne registreres hos Kaptajn Grøn og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi hverken sælger, deler eller videregiver dine personlige oplysninger til andre end nævnte samarbejdspartnere.

Du kan når som helst anmode om detaljer på de personlige informationer vi har indsamlet, og til hvilket formål de benyttes. Hvis du mener at dine oplysninger er forkerte eller ufuldstændige skal du kontakte os på info@kaptajngroen.dk, hvorefter vi retter oplysningerne.

Den dataansvarlige hos Kaptajn Grøn er Jesper Asbirk.

Cookies

Kaptajn Grøn anvender cookies på websitet, og du kan acceptere brugen af dem på forsiden. Cookies er en tekstfil der gemmes på din computer eller mobile enhed med det formål at genkende enheden, huske indstillinger, udføre statistik og målrette indholdet på både website og i annoncer og markedsføring. Vær opmærksom på, at cookies ikke indeholder virus eller anden skadelig kode. 

Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies, hvis du ikke ønsker at de bliver brugt. Du kan læse mere om hvordan du håndterer dine cookies her.

Du kan klage

Hvis du ikke er tilfreds med dit medlemskab kan du naturligvis klage. Kontakt os hos Kaptajn Grøn på mail (email-adresse) eller telefon og lad os se om vi kan løse problemet i fællesskab. Hvis ikke det kan lade sig gøre, har du mulighed for at sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg 

Læs evt. mere om dine klagemuligheder her.

 

Ovenstående betingelser er senest opdateret d. 16. november 2020.